چیپسو | chipso

 • گردنبند طبی فیلادلفیا جلونای باز چیپسو

  گردنبند فیلادلفیا جلو نای باز چیپسو CO116

  138,750 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • گردنبند طبی طلقی چیسو

  گردنبند سخت طلقی چیپسو کد CO120

  176,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • زانوبند مفصلدار دو محوره نئوپرن چیپسو

  زانوبند مفصلدار دو محوره نئوپرن چیپسو KN006

  352,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • قوزک بند فنر دار جلو باز چیپسو

  قوزک بند فنردار جلوباز چیپسو AN130

  202,500 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • کفش زیر گچ چیپسو

  کفش گچ چیپسو IN020

  105,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پد کشکک زانو چیپسو

  پد کشکک زانو چیپسو KN051

  90,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • زانوبند ساده کوتاه نئوپرن

  زانوبند ساده کوتاه نئوپرن چیپسو KN040

  120,937 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • باندکشی چیپسو

  باند کشی چیپسو

  20,250 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • زانوبند با کشکک باز نئوپرن

  زانوبند با کشکک باز نئوپرن چیپسو KN020

  243,750 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  loader
 • قوزک بند فنر دار با کش ساپورت

  قوزک بند فنر دار با کش ساپورت چیپسو AN125

  213,750 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • زانو بند پالمبو نئوپرن چیپسو

  زانوبند پالمبو نئوپرن چیپسو KN030

  273,750 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • قوزک بند پشت باز نئوپرن چیپسو

  قوزک بند پشت باز نئوپرن چیپسو AN132

  146,250 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • آویز دست دو تیکه چیپسو

  آویز دست دو تیکه چیپسو SL106

  131,250 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  loader
 • شست بند آتل دار جدید نئوپرن چیپسو

  شست بند آتل دار جدید نئوپرن چیپسو WA066

  116,250 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • مچ شست بند آتل دار نئوپرن چیپسو

  مچ شست بند آتل دار نئوپرن چیپسو WA061

  176,250 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • شست بند اتل دار قدیم نئوپرن چیپسو

  شست بند آتل دار قدیم نئوپرن چیپسو WA065

  123,750 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • شکم بند تمام کش پلدار چیپسو

  شکم بند تمام کش پلدار چیپسو BA091

  213,750 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • شکم یند الاستیک چیپسو

  شکم بند الاستیک چیپسو BA093

  165,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • ثابت کننده شانه و بازو چیپسو

  ثابت کننده شانه و بازو چیپسو SL109

  195,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  loader
 • شانه بازو بند نئوپرن چیپسو

  شانه بازو بند نئوپرن چیپسو SH115

  243,750 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها