پماد

 • پماد حالوما (برند وندهیل)

  41,600 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد واژینال (برند هانی ژن)

  29,380 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • onsale

  پماد دهن کراث ( پماد هموروهیل )

  8%29,300 تومان27,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد شقاق (برند ابو خلسا)

  31,750 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد آفتاب سوختگی (برند سلفچگان)

  24,750 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد پای کودک (برند سلفچگان)

  63,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد سوختگی (برند ابو خلسا)

  39,800 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد زخم دیابت (برند ابوخلساء)

  86,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد زخم بستر (برند ابو خلسا)

  79,000 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد ضد لک و ضد جوش (برند رد رز)

  31,350 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد نرم تن (برند رد رز)

  20,850 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد ویتامینه صورت (برند رد رز)

  47,870 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها
 • پماد درد مفاصل زنجبیل (برند دارو درمان سلفچگان)

  29,800 تومان
  فروشنده: فروشگاه تجهیزات پزشکی ارکان طب کویر
  انتخاب گزینه ها